Welcome, Nieznajomy

Login

Charakterystyka przedsiębiorstwa

Początkowo firma TOMSystem skupiała się wokół przemysłu wydobywczego i związanych z nim kruszcami stałymi takimi jak np. węgiel i jego pochodne. Obecnie TOMSystem zajmuje się znaczą grupą różnych surowców, począwszy od żwiru, po ziemie, kruszywa, a nawet odpady, trociny czy szkło. Firma zajmuje się produkcją maszyn związanych z sortowaniem materiałów sypkich, a także kruszarek, workownic, przenośników taśmowych, podajników i innych urządzeń z branży przerobu materiałów sypkich. Produkujemy cale linie technologiczne do przeprowadzania automatycznego porcesu sortowania surowców. Dopełnieniem Naszej oferty jest:

* obróbka i spawanie metali,
* wypalanie elementów metodą CNC,
* rozdzielnie, instalacje i serwise automatyki przemysłowej,
* doradztwo przy wyborze zakupowanych urządzeń,
* wdrażanie nowych technologii,
* kompleksowa relizacja inwestycji.

Głównymi odbiorcami maszyn i urządzeń oferowanych przez firmę TOMSystem są przedsiębiorstwa zajmujące się sortowaniem materiałów w różnych dziedzinach działalności gospodarczej.

Firma nastawiona jest na odbiorców zarówno krajowych jak i zagranicznych. Obecni klienci TOMSystem to głównie przedsiębiorstwa krajowe, ale także odbiorcy ze wschodu kontynentu.

Znajomość branży, terminowość, profesjonalizm, funkcjonalność i precyzja wykonywanych produktów, a także wykwalifikowana kadra pozwala TOMSystem na szybki i ciągły rozwój firmy, rozpoznawalność marki na rynku lokalnym oraz zdobywanie renomy.